OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce

MDP

              Ochotnicza Straż Pożarna w Milejczycach położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie siemiatyckim. Powstanie jednostki datuje się na lata 20 XIX wieku. Dziewczęta z Milejczyc stratują w zawodach MDP według regulaminu CTIF od 2004 roku. Od tego czasu druhny prężnie działają reprezentując jednostkę na zewnątrz. W 2007 roku drużyna zaczęła odnosić sukcesy w sporcie pożarniczym – zdobywając I miejsce w powiatowych zawodach MDP w Milejczycach. Jednak prawdziwym pasmem sukcesów okazał się rok 2008. Dziewczęta powtórzyły ubiegłoroczny sukces, co było dla nich przepustką do udziału w zawodach wojewódzkich.Debiut w mistrzostwach Podlasia okazał się ogromnym sukcesem – drużyna zdobyła I miejsce. Wraz z prawem do reprezentowania województwa podlaskiego na zawodach krajowych MDP, druhny wygrały wyjazd na III Międzynarodowy Zjazd Młodzieży Pożarniczej do Dniepropietrowska na Ukrainie, gdzie zdobyły I miejsce w testach medycznych oraz II w testach psychologicznych. W dniach 12 -14.09.2008 roku podczas Ogólnopolskich Zawodów MDP w Bydgoszczy druhny z Milejczyc okazały się bezkonkurencyjne nie tylko w województwie, ale również w kraju. Równocześnie ze zdobyciem mistrzostwa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc miała zaszczyt reprezentować Polskę podczas XVII Międzynarodowych Mistrzostw CTIF MDP, które odbyły się 19-26.07.2009 roku w Ostravie (Czechy). Podczas obozu przygotowującego do Mistrzostw w Ostravie dziewczęta razem z drużyną mistrzów z Nowego Korczyna, brały udział w zawodach powiatu hajnowskiego w Narewce, gdzie zdobyły I miejsce.12 września 2009 roku drużyna gościnnie brała udział w zawodach województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy, gdzie również zdobyła I miejsce. Zdobyte sukcesy w dziedzinie pożarnictwa przyniosły spore zainteresowanie wśród miejscowej młodzieży, dlatego w 2010 roku dh. Marta Aleksiejuk założyła dwie dziewczęce drużyny MDP.10-12 września 2010 roku w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Sportowo-Pożarnicze Zawody MDP.Ta data przyniosła młodym strażaczkom niesamowite emocje oraz przysłowiowe ,,motyle w brzuchu", ponieważ dziewczęta obroniły zdobyty 2 lata wcześniej tytuł Mistrzyń Polski i jako pierwsza drużyna z Podlasia zdobyły go dwukrotnie. Wygrana w zawodach pozwoliła dziewczętom reprezentować Polskę podczas XVIII Międzynarodowej Olimpiady CTIF MDP, która odbyła się 17-25 lipca 2011 roku w malowniczym miasteczku Kocevje w Słowenii. Na arenie międzynarodowej drużyna uplasowała się na VI miejscu w sporcie pożarniczym i zdobyła II miejsce za układ artystyczny ,,taniec szarf" prezentujący Polskę. 2 września 2011 roku młode strażaczki z Milejczyc brały udział w X zawodach województwa kujawsko – pomorskiego w Bydgoszczy, podczas których dziewczęta okazały się bezkonkurencyjne. Zdobyły I miejsce nie tylko w kategorii dziewcząt, ale okazały się lepsze nawet od drużyn chłopięcych. W roku 2013 MDP z Milejczyc wygrała zawody powiatowe w Czartajewie oraz wojewódzkie w Tykocinie, co ponownie dało możliwość reprezentowania Podlasia w zawodach krajowych, które odbyły się w Opolu. Dzięki zdobytym sukcesom oraz nawiązaniu współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Sportu ,,Strażak" w Białymstoku drużyna miała niepowtarzalną możliwość podróżowania i reprezentowania województwa w międzynarodowych zawodach zarówno w Polsce, jak i Europie. Na mapie ich zagranicznych podróży widnieją: Ukraina, Czechy, Litwa, Austria, Słowenia, Rosja, Białoruś, gdzie od 2011 roku prężnie reprezentują Polskę podczas Międzynarodowego Zlotu Młodzieży Pożarniczej w Naroczy, a od 2013 roku w Gomlu. U wschodnich sąsiadów dziewczęta wśród 15 zagranicznych drużyn m.in USA, Korei Płn.,Mołdawii, Bułgarii i wielu innych nigdy nie pozostają w tyle o czym świadczyć może II miejsce w konkursie medycznym, V w sztafecie pożaniczej , czy III w konkursie plastycznym prezentującym działalność straży w Polsce. Jednak najbardziej egzotyczną podróżą dziewcząt było reprezentowanie Polski w Azerbejdżanie, gdzie w dniach 29.06-9.07.2013 roku druhny brały udział w Międzynarodowych Zawodach ,,Szkoła Bezopasnosti", podczas których zajęły II miejsce w sztafecie pożarniczej. Rok 2014 dziewczęta rozpoczęły od zajęcia I miejsca w VIII Międzypowiatowym Turnieju Piłki Nożnej MDP ,,Między Bugiem, a Narwią", który odbył się w Czeremsze. Młode strażaczki w czerwcu  ponownie odniosły pasmo sukcesów obroniły tytuł Mistrzyń Podlasia w Tykocinie, co dało im prawo do udziału w zawodach krajowych MDP w Olsztynie. Dziewczęta dzięki wygranej już po raz czwarty reprezentowały Podlasie na szczeblu krajowym, gdzie w dn. 5-7.-9.2-14 r w Olsztynie podczas Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP CTIF zajęły V miejsce w sporcie pożarniczym i III w klasyfikacji – musztra (przyp. na 19 możliwych). W 2016 roku dziewczęta ponownie aktywnie włączaly się w akcje organizowane przez Związek OSP RP oraz imprezy samorządaowe na terenie gminy Milejczyce.  Był to równiecz okres duzych sukcesow, poniewaz juz po raz 5 z rzędu druhny 21.06.2016 r podczas IX Wojewodzkich Zawodów MDP wg regulaminu CTIF zdobyły I miejsce w wojewodztwie!  W dniach 07-16.07.2016 r. młode strażaczki brały udział w XIII Miedzynarodowym Zlocie MDP w Gomlu na Białorusi, zaś  na początku wrzesnia (02-04.09.2016r)  milejczanki reprezentowały Podlasie podczas Ogólnopolskich Zawodów MDP CTIF w Wisle.
       Druhny poza bieżącymi treningami każdego roku biorą udział w turniejach wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych, rajdach rowerowych, przeglądach muzycznych, turniejach piłki nożnej MDP. Drużyna młodych strażaczek uczestniczyła także w realizacji projektu ,,Młodzież Pogranicza – Wspólnie o Bezpieczeństwo", dzięki czemu miały możliwość uczestnictwa w różnych szkoleniach strażackich.

            Druhny z Milejczyc aktywną postawą sprawiają, że są przykładnymi ambasadorkami jednostki OSP Milejczyce, powiatu siemiatyckiego i województwa podlaskiego. Opiekunem i trenerem drużyny jest Marta Aleksiejuk.


Zapraszamy serdecznie do śledzenia funpage naszej Młodzieżówki na stronie: https://www.facebook.com/mdpmilejczyce/