OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce


Ochotnicze Straże Pożarne to najstarsza organizacja społeczna w naszym kraju, która rozpoczęła swą działalność w okresie zaborów. Odegrała ona ważną rolę nie tylko skutecznie walcząc z plagą pożarów, ale spełniała także wiele innych funkcji w życiu społeczeństwa .Podobnie, tradycja Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach sięga w odległe czasy. Chociaż powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach jako zorganizowanej i udokumentowanej służby publicznej przypada na rok 1927, to już na długo wcześniej miejscowa społeczność podejmowała działania, mające na celu obronę i walkę z pożarami i innymi kataklizmami. Często były to akcje o charakterze spontanicznym, z udziałem wielu przypadkowych uczestników, ale to one dały początek powołania do życia zorganizowanej grupy strażaków – ochotników. Jednym głównych inicjatorów powstania Ochotniczej Straży Pożarnej jako Straży Ogniowej w Milejczycach był Jan Dubiec, który pełnił funkcję naczelnika jednostki do 1932 roku. Kolejnym naczelnikiem był Michał Michnowski pełniący daną funkcję do II Wojny Światowej. W tym okresie przy straży działała Orkiestra Dęta. Strażacy posiadali pompę ręczną i wóz konny, który był przystosowany do gaszenia pożarów. Po drugiej wojnie światowej Ochotnicza Straż Ogniowa zmieniła swoją nazwę na Ochotniczą Straż Pożarną. Wówczas milejczyccy strażacy otrzymali pierwszy samochód bojowy, którego do 1957 roku kierowcą był Franciszek Dobrowolski. W latach 1946 - 1952 Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach przewodniczył Mikołaj Abramowicz i to właśnie w tym czasie zostało powołane stanowisko Prezesa OSP, którym został Włodzimierz Prokopowicz pełniący te funkcję do 1955 roku. Kolejnym naczelnikiem OSP w latach 1952-1958 był Józef Sulimowicz, po którym stanowisko to przejął Józef Wysocki. Prezesem jednostki OSP z Milejczyc w tamtym okresie (1955-1975 r.) był Jerzy Bujakowski, który w znacznej mierze przyczynił się do rozwoju jednostki dążąc do pozyskania nowych członków, a także modernizacji i napraw sprzętu. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego Zarządu w 1961 roku jednostka OSP w Milejczycach otrzymała drugi samochód bojowy .Od roku 1962 funkcję naczelnika OSP Milejczyce pełnił Mieczysław Parchomienko. Wówczas w 1970 roku zrodziła się koncepcja budowy nowej remizy. Pomysł pozyskał aprobatę i pomoc społeczeństwa milejczyckich mieszkańców. Budynek rósł okazale ku zadowoleniu wszystkich, a członkowie Straży Pożarnej godzin pracy i dni, w tym własnego sprzętu nie liczyli i nie oszczędzali. Po śmierci Jerzego Bujakowskiego funkcję Prezesa ponownie objął Włodzimierz Prokopowicz. W tym czasie w 1980 roku Zarządowi Oddziału Gminnego został nadany sztandar, jako symbol wiernej i ofiarnej służby. Kolejnym prezesem jednostki OSP w 1981 roku został Włodzimierz Baranicz, a po nim kolejno: dh Witold Łuba oraz dh Mikołaj Puc. Dzięki prężnej organizacji jednostki 20 kwietnia 1995 roku OSP w Milejczycach została włączona do KSRG. Przy jednostce działała Kobieca Drużyna Strażacka oraz Męskie Drużyny OSP, jak również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, które aktywnie reprezentowały miejscowość na zewnątrz. Kolejnym do 2016 roku Prezesem był Jan Tofiluk, a naczelnikiem Zygmunt Szczepanowski. W tym czasie po kilkudziesięciu latach w 2004 roku została założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, którą prowadzi Marta Aleksiejuk. Młode druhny z Milejczyc znacząco wpisały się nie tylko w historię pożarnictwa jednostki, ale całego województwa, ponieważ jako pierwsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Podlasia dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrzyń Polski MDP podczas Zawodów SportowoPożarniczych wg Regulaminu CTIF. Dzięki zdobytym sukcesom strażaczki reprezentowały Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady CTIF w Czechach i w Słowenii, jak również podczas zawodów na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, a nawet w egzotycznym Azerbejdżanie. Nieprzerwalne wyjazdy na Białoruś zaowocowały międzynarodową współpracą, czego potwierdzeniem jest członkostwo od 2015 roku dh Marty Aleksiejuk w Międzynarodowej Organizacji ,,Młody Ratownik", do której należą m.in. takie kraje jak: Serbia, Mołdawia, Ukraina, Rosja, Litwa, Azerbejdżan.
W okresie działalności OSP Milejczyce kierowcami samochodów bojowych byli: Władysław Perzyk, Piotr Muszkatel, Eugeniusz Jaroszewicz, Mieczysław Parchomienko, Romuald Kozłowski, Zygmunt Szczepanowski, Arkadiusz Bałut oraz Andrzej Kryński.
Obecnie Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach posiada na swoim wyposażeniu dwa pojazdy bojowe: Star 266 oraz Jelcz 325. Na terenie gminy przy OSP Milejczyce działa: OSP Sobiatyno oraz OSP Rogacze.
Ochotnicza Straż Pożarna w Milejczycach liczy 59 członków w tym 10 honorowych oraz 17 członków MDP. Spośród nich wyodrębniona jest grupa druhów uczestnicząca w różnych akcjach związanych m. in. z ochroną przeciwpożarową, jak i ustaleniem miejsca pobytu osób zaginionych albo poszukiwanych. Członkowie OSP w Milejczycach biorą także czynny udział w imprezach masowych na terenie gminy czuwając nad prawidłowym przebiegiem imprezy w zakresie bezpieczeństwa uczestników przed, w trakcie i po imprezie.
Skład obecnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach tworzą:
dh Andrzej Kryński - Prezes
dh Arkadiusz Bałut - Naczelnik
dh Dominik Dobrowolski- Skarbnik
dh Marta Aleksiejuk - Sekretarz
dh Aleksander Krawczyk - Członek Zarządu

Najcześciej czytane na naszej stronie